ร่วมงานกับเราซิ

Technical Support Engineer

รายละเอียดงาน

 • เพศชาย / หญิง อายุ 24-30 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์งานอิเลคทรอนิคส์ 1-3 ปี
 • มีความรู้พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ มีทักษะในการเจรจา นำเสนองาน

ลักษณะงาน

 • สอนวิธีการใช้งานให้กับลูกค้า
 • แก้ไขปัญหาและตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานให้กับลูกค้า
 • รับผิดชอบ Project งานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดอบรมผลิตภัณฑ์ ให้กับพนักงานขาย
 • จัดอบรมผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า
 • ทำแบบทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจของผู้รับการอบรม

เงินเดือน

: ต่อรองได้ ~ บาท

ชื่อตำแหน่ง

: Technical Support Engineer

สถานที่ปฎิบัติงาน

: บริษัท โปรซีเคียว จำกัด (ประจำจังหวัดภูเก็ต) เลขที่ 444 อาคารโอลิมเปียไทยพลาซ่า ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10310

ติดต่อ

คุณญาณิชศา หนูวรรณะ
โทร.062-6983070/ 02-5134330 แฟกซ์.02-5134426
hr@dsubsin.com, hr_admin@zynek.com

หมายเหตุ

 • กรุณาปรินต์ใบสมัครด้วยกระดาษขนาดมาตรฐาน A4 (ขอความกรุณางดใช้กระดาษใช้แล้ว)
 • กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมรูปถ่ายติดใบสมัคร และกรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจง
 • กรณียื่นใบสมัครด้วยตนเองกรุณาเตรียมเอกสารสำหรับการสมัครงานให้เรียบร้อย