ร่วมงานกับเราซิ

Product Development Engineer

รายละเอียดงาน

 • เพศชาย อายุระหว่าง 24-29 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ / คอมพิวเตอร์
 • มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี
 • สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • บุคลิกภาพดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รักงานบริการ
 • ชอบงานท้าทายความสามารถ ขยันสม่ำเสมอ คิดบวก จริงจังกับเป้าหมาย
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบ Network , Cloud
 • สามารถขับรถยนต์ และมีใบขับขี่รถยนต์

ลักษณะงาน

 • ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • ดำเนินการทดสอบตัวอย่างสินค้า เพื่อหาจุดเด่นและจุดด้อย
 • แนะนำวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและฝ่ายขาย เพื่อรับรายละเอียดสินค้าที่ลูกค้าต้องการมาพัฒนาและวางแผน
 • ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่
 • นำเสนอแนวคิด และ นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น
 • ดำเนินการจัดอบรมผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า

เงินเดือน

: ต่อรองได้ ~ บาท

ชื่อตำแหน่ง

: Product Development Engineer

สถานที่ปฎิบัติงาน

: บริษัท โปรซีเคียว จำกัด เลขที่ 444 อาคารโอลิมเปียไทยพลาซ่า ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10310

ติดต่อ

คุณญาณิชศา หนูวรรณะ
โทร.062-6983070/ 02-5134330 แฟกซ์.02-5134426
hr@dsubsin.com, hr_admin@zynek.com

หมายเหตุ

 • กรุณาปรินต์ใบสมัครด้วยกระดาษขนาดมาตรฐาน A4 (ขอความกรุณางดใช้กระดาษใช้แล้ว)
 • กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมรูปถ่ายติดใบสมัคร และกรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจง
 • กรณียื่นใบสมัครด้วยตนเองกรุณาเตรียมเอกสารสำหรับการสมัครงานให้เรียบร้อย