ร่วมงานกับเราซิ

ช่างเทคนิค (ประจำภูเก็ต, นครราชสีมา)

รายละเอียดงาน

  • เพศชาย อายุ 20-30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวช - ปวส. การไฟฟ้า , อิเล็คทรอนิคส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี
  • มีความรับผิดชอบสูง เรียนรู้งานได้เร็ว
  • สามารถขับรถยนต์ได้

ลักษณะงาน

  • งานตรวจเช็ค แก้ไขอุปกรณ์ ให้คำปรึกษาลูกค้า

เงินเดือน

: ต่อรองได้ ~ บาท

ชื่อตำแหน่ง

: ช่างเทคนิค (ประจำภูเก็ต, นครราชสีมา)

สถานที่ปฎิบัติงาน

: สาขาภูเก็ต, นครราชสีมา

ติดต่อ

คุณญาณิชศา หนูวรรณะ
โทร.062-6983070/ 02-5134330 แฟกซ์.02-5134426
hr@dsubsin.com, hr_admin@zynek.com

หมายเหตุ

  • กรุณาปรินต์ใบสมัครด้วยกระดาษขนาดมาตรฐาน A4 (ขอความกรุณางดใช้กระดาษใช้แล้ว)
  • กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมรูปถ่ายติดใบสมัคร และกรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจง
  • กรณียื่นใบสมัครด้วยตนเองกรุณาเตรียมเอกสารสำหรับการสมัครงานให้เรียบร้อย