ร่วมงานกับเราซิ

Web Programmer

รายละเอียดงาน

 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 24-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ระบบ Network
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้าน SQL Server
 • มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้ Internet , Browser , Dreamweaver , FTP , Photoshop , Illustrator
 • สามารถเขียนโปรแกรม Php , Javascript , MySQL , JSON , AJAX , Jquery
 • มีความรู้ความสามารถทางโปรแกรม SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

 • ปรับปรุงและ update ข้อมูลของบริษัทฯใน Website อย่างสม่ำเสมอ
 • คิดรูปแบบและ Concept ของโครงการที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดตั้งโปรแกรมทดสอบระบบ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร
 • ดูแล Server และระบบ Network ของบริษัท
 • ให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้งานทั้งด้าน Hardware / Software
 • ดูแลการจัดการ Hosting Web

เงินเดือน

: 17K~25,000 บาท

ชื่อตำแหน่ง

: Web Programmer

สถานที่ปฎิบัติงาน

: บริษัท โปรซีเคียว จำกัด เลขที่ 444 อาคารโอลิมเปียไทยพลาซ่า ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10310

ติดต่อ

คุณญาณิชศา หนูวรรณะ
โทร.062-6983070/ 02-5134330 แฟกซ์.02-5134426
hr@dsubsin.com, hr_admin@zynek.com

หมายเหตุ

 • กรุณาปรินต์ใบสมัครด้วยกระดาษขนาดมาตรฐาน A4 (ขอความกรุณางดใช้กระดาษใช้แล้ว)
 • กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมรูปถ่ายติดใบสมัคร และกรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจง
 • กรณียื่นใบสมัครด้วยตนเองกรุณาเตรียมเอกสารสำหรับการสมัครงานให้เรียบร้อย