หมวดหมู่ : Stand Alone & Time Attendance

รุ่นสินค้า : ZDACF33P

ราคาสินค้า : 10,210 ฿

- รองรับบัตร, รหัสผ่าน, ลายนิ้วมือ
- รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ
- รองรับบัตร 30,000 ใบ
- เก็บบันทึกได้ 150,000 รายการ
- มี TCP/IP, P2P