หมวดหมู่ : Stand Alone & Time Attendance

รุ่นสินค้า : ZDTCF13

ราคาสินค้า : 11,240 ฿

- รองรับบัตร 30,000 ใบ และรหัสผ่าน
- รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ
- บันทึกได้ 150,000 รายการ
- รองรับบัตรคลื่นความถี่ Mifare card (13.56MHz)
- มีกล้องจับภาพแบบ Real Time