02 274 1389 กด 4
- แจ้งปัญหาการใช้งาน
- ให้ความช่วยเหลือ
- ตั้งแต่เวลา 08:15น. ถึง 17:00น. ในวันเวลาทำการ
Line Chat
- Line id : service-zynek
- กดเพื่อ แชท

ขั้นตอนการแจ้งปัญหาการใช้งาน

 • ต้องเป็นสินค้าของทางบริษัท หรือ มีสติ๊กเกอร์ ของ(ZYNEK), (iNNEKT), (PROSECURE)
 • แจ้งอาการเบื้องต้นให้ ทางเจ้าหน้าที่รับทราบ
 • แจ้งข้อมูลการเข้าใช้งานระบบ หรือ เตรียมพร้อมโปรแกรมสำหรับ Remote ระยะไกล กรณีตั้งค่าต่างๆ
 • โปรแกรมสำหรับรีโมทระยะไกลฟรี (ดาวน์โหลด AnyDesk) สำหรับ Microsoft Windows (XP, 7, 8.x, 10) Version 3.1.1 (32 & 64 Bit)

 • สินค้าที่อยู่นอกเหนือการให้ความช่วยเหลือ
  • สินค้าที่ไม่ใช่ของทางบริษัท
  แจ้งซ่อมสินค้า
  ต้องทราบรุ่นของเครื่องบันทึกและวันที่หน้าเครื่อง
  แล้วติดต่อมาที่ 02-513–4330 ต่อ 4 จะมีเจ้าหน้าที่เทคนิคให้คำแนะนำ
  ดูผ่าน iZee Pro หรือ iZee New ไม่ได้ ให้เปลี่ยนเป็นแอพพลิเคชั่น Vss Mobile
  สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android และ iOS
  ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น iZee Home และ ทำตามคู่มือการใช้งานได้ที่ ดาวน์โหลดคู่มือ
  อัพเดทเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
  สามารถดาวน์โหลดได้ที่ ดาวน์โหลด
  *เฟิร์มแวร์สำหรับ ZDD หลังจากอัพเดทแล้วทำการคืนค่าโรงงาน
  ระบบอื่นๆ เช่น (Analog, AHD, CVI, TVI)
  ต้องเปลี่ยนโหมดของกล้องก่อนโดยใช้ UTC Controller
  สามารถทำตามคู่มือได้ที่ลิงค์ ดาวน์โหลดคู่มือ
  ใช้โปรแกรม IMS สามารถดาวน์โหลดได้ที่ โปรแกรม IMS